Copywriting (CW) je tvůrčí činnost, při které se vytvářejí čtivé a poutavé reklamní a marketingové texty, které prodávají produkty a služby.

Strategie a plánování

Strategie a plánování

Strategie a plánování Ať již se rozhodneme pro cokoliv, měli bychom si vše dobře naplánovat. Vhodnou strategií snáze dosáhneme svých záměrů. Na začátku je nutné si vytyčit cíle pro dané období. Jejich analýzou pak zjistíme jejich slabé a silné stránky, konkurenční výhody a klíčové faktory úspěchu. Dobrá obchodní strategie musí obsahovat soubor výrobků či služeb,Přečtěte si více o Strategie a plánování[…]

„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“ Jan Werich