Copywriting (CW) je tvůrčí činnost, při které se vytvářejí čtivé a poutavé reklamní a marketingové texty, které prodávají produkty a služby.

„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain