Copywriting (CW) je tvůrčí činnost, při které se vytvářejí čtivé a poutavé reklamní a marketingové texty, které prodávají produkty a služby.

„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde