Copywriting (CW) je tvůrčí činnost, při které se vytvářejí čtivé a poutavé reklamní a marketingové texty, které prodávají produkty a služby.

Chraňte svůj sluch

Chraňte svůj sluch

Nebezpečí ztráty nebo poškození sluchu je pozvolné, je však nevratné a je doprovázeno celkovým ztížením kvality života bez šance na jeho zlepšení Teprve člověk postižený těžkou nedoslýchavostí ví, jaký význam má dobrý sluch a jak je důležité si jej chránit.   Nedoslýchavost z nadměrného hluku se léta drží na přední pozici mezi přiznanými nemocemi z povolání. VznikáPřečtěte si více o Chraňte svůj sluch[…]

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain