Copywriting (CW) je tvůrčí činnost, při které se vytvářejí čtivé a poutavé reklamní a marketingové texty, které prodávají produkty a služby.

Marketingový plán snižuje náklady na marketing a zvyšuje jeho efektivnost

Marketingový plán snižuje náklady na marketing a zvyšuje jeho efektivnost

Marketing tvoří základ úspěšného podnikání. Předpokladem úspěchu v tržní ekonomice je zvolení správné cesty ke spokojenému zákazníkovi.   Tak jako ostatní podnikatelské aktivity je nutno předem plánovat, tak i marketing, pokud má být efektivní, musí být plánován. Marketingový plán nemusí být žádná složitá studie, ale pouze jednoduchým dokumentem, který popisuje způsob, jak firma dosáhne za určitéPřečtěte si více o Marketingový plán snižuje náklady na marketing a zvyšuje jeho efektivnost[…]

„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich