Copywriting (CW) je tvůrčí činnost, při které se vytvářejí čtivé a poutavé reklamní a marketingové texty, které prodávají produkty a služby.

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde