Copywriting (CW) je tvůrčí činnost, při které se vytvářejí čtivé a poutavé reklamní a marketingové texty, které prodávají produkty a služby.

„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain