Copywriting (CW) je tvůrčí činnost, při které se vytvářejí čtivé a poutavé reklamní a marketingové texty, které prodávají produkty a služby.

„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde